Servis

WEDCO usluge

Kao stručnjaci sa višedecenijskim iskustvom, uvek smo uz Vas. Bilo da se radi o optimizaciji proizvodnog procesa, razvoju novog koncepta alata, pomoći u problematičnim situacijama ili ponovnom brušenju korišćenih alata u originalnom kvalitetu. Mi smo uz Vas na svakom koraku kako bismo Vam pomogli dasmanjite vreme, trud i novac.

Ponovno brušenje

Nakon što su istrošeni, mnogi alati od čvrstog karbida nikako nisu dostigli kraj svog veka trajanja. Mogu se brusiti do 3 puta kako bi u potpunosti iskoristili svoju sposobnost za savršenu efikasnost.
Originalne geometrije se ponovo bruse na originalnim proizvodnim mašinama.
Alati, obnovljeni našim 100% originalnim brušenjem, dostižu skoro 100% svog primarnog radnog veka.

Ponovno brušenje

Presvlačenje

Naši alati dolaze sa upravo onom presvlakom, koja je najprikladnija za Vašu primenu. Radimo samo sa dugogodišnjim partnerima sa ubedljivim kvalitetom i profesionalnošću. Time je osigurano da će ponovo brušeni alati imati istu presvlaku kao za početnu isporuku.

Presvlačenje

Merni protokoli

Na zahtev, možemo vam dostaviti merne protokole kao dokaz visokog kvaliteta naše usluge proizvodnje i remonta alata.
Naše mašine za merenje visoke preciznosti obavljaju širok spektar mernih vrednosti, kao što su: prečnik, koncentričnost, radijusi uglova, dužine koraka, uglovi konusa i ivice, nagibni uglovi, zazorni uglovi I širine zakrivljenosti na čelu i obima, kao i konture sve vrste u podešavanju opsega tolerancije.
Svi relevantni podaci su navedeni u izveštaju o merenju i mogu se poslati elektronskim putem ili putem štampanja.

Merni protokoli

Menadžer alata

WEDCO sistem za doziranje alata – WEDCO menadžer alata omogućava direktnu distribuciju alata na mestu upotrebe, u bilo koje vreme i bez ikakvih administrativnih napora. Automatizovani izlaz alata omogućava apsolutnu kontrolu troškova i transparentnost potrošnje alata.
Smanjuje operativne troškove i time rasterećuje celokupno upravljanje alatima. Njegov rad je jednostavan i takođe je povezan sa Vašom internom mrežom za pristup podacima u bilo kom trenutku.
Isporučujemo I obezbeđujemo pravilnu instalaciju i podešavanje, kao i obuku Vaših zaposlenih i menadžera sistema. Takođe pružamo softverske usluge i adekvatne ugovore o održavanju. WEDCO Tool Competence Vas savetuje u svim detaljima do dokaza profitabilnosti.

Menadžer alata
X